TRANSLATION

anarule.gif (1534 bytes)

Use the dictionary below to look up the meaning of the following Tagalog words on the left in English:

 


Pagkain sa almusal

kape
asukal
mantekilya
keso
tsokolate
tinapay
itlog
gatas
dyus

Pagkain sa tanghali

sopas
sandwits
kanin
ensalada
tubig
ulam

Pagkain sa hapunan

kanin
ulam
tubig
sopas
matamis

Other important words

huwag
hindi

 

paki-

pakiabot
pakikuha
pakilinis
pakibili
pakibasa

pakikopya
pakisulat
pakibukas

-in

kainin
lutuin
inumin
kunin
bilhin

basahin
burahin
kopyahin
linisin

i-

ibukas
isara
ilagay
ituro
ilabas

ibaba
ibigay
isauli
isulat
itapon
itaas

 

              Back to Top
                   Back to Previous Page