E-MAIL QUIZ

anarule.gif (1534 bytes)

Talking About Past Activities

Click on the picture below to listen to a short narrative. 
Then answer the questions below in complete sentences. 

mailbx.gif (1433 bytes)E-mail your answers here.  Please don't forget to write your name in your email. Salamat!

wpe17.jpg (10248 bytes)

Ang Pamilyang Santos
(Click on the image to hear the audio)

 

Mga Tanong (Questions):

1.  Kailan nagpiknik ang Pamilyang Santos

2.  Saan sila pumunta?

3.  Ano ang mga ginawa niila doon?

4.  Naglaro ba sila ng badminton?

5.  Nagbasa ba sila ng mga magasin?

6.  Saan pumunta si G. at Gng. Santos pagkatapos?

7.  Ano ang ginawa nina David at Nancy?

8.  Anong oras sila umuwi?

9.  Ano ang ginawa nila sa gabi?

10.  Bonus points!

Back to Top