TRANSLATION

anarule.gif (1534 bytes)

Use the dictionary below to look up the meaning of the following Tagalog words on the left in English:

 

Objects

papel
bolpen
pagkain
lapis
libro
kaklase
kotse
kapatid
kaibigan
asawa
bag
silya
kuwarto
titser
kamera
sweter
tsinelas
pera
sapatos
relo
singsing
kuwintas
susi
baon

Personal "Sa" Pronouns

akin
iyo
kaniya
amin
atin
inyo
kanila

Places

bayan
eskuwelahan
tindahan
bahay

 

Back to Top
Back to Previous Activity