E-MAIL QUIZ

anarule.gif (1534 bytes)

Talking About Coming Activities

Study the pictures below.   Predict the next event after each picture.  Use the contemplated form of the verbs to describe the coming activity.

wpe17.jpg (4755 bytes)
Nagkita si Linda si Rosy.

?

Possible Answers: Mag-uusap sila.
Pupunta sila sa bahay.

mailbx.gif (1433 bytes)E-mail your answers here.  Please don't forget to write your name in your email. Salamat!

wpe18.jpg (6087 bytes)
Nagbihis si boy at dumating si Joe sa bahay.

?

1

wpe19.jpg (12837 bytes)

Pumunta si Oscar sa tindahan ng komiks.

?

2

wpe1B.jpg (10211 bytes)

Naglakad siya sa loob ng Mall.

?

3

wpe1C.jpg (10674 bytes)

Nagtrabaho si Ben sa labas kaapon.  Mainit sa labas.

?

4

wpe1D.jpg (8485 bytes)

Maraming paper at laruan sa sala ng bahay ni Rosy.

?

5

wpe1E.jpg (7417 bytes)
Ayaw kumain si Mila ng isda at gulay.

?

6

p423_2.gif (3434 bytes)

Nagsayaw sa parti sina Ben at Mila ng buong gabi noong Sabado.

?

7