TAGALOG VOCABULARY

anarule.gif (1534 bytes)

Members
of the Family

Occupations

Other


ate
kuya
asawa

nanay
tatay
lolo
lola

kapatid na lalake
kapatid na babae
anak ng kapatid (ko)
asawa ng kapatid (ko)

bunso
panganay
pinsan

tiya/tita
tiyo/tito
magulang

dalaga
binata
mag-anak


abogado
doktor
empleyado
estudyante

hardinero
inhinyero
kargador
karpentero

kusinero
labandera
walang trabaho
dentista

mekaniko
prinsipal
sekretarya
taga-linis

diyanitor
taong-bahay
titser
tsuper
tubero


Words that
Specify Locations

gitna
harap
ibabaw
ilalim
likod
tabi

Objects and Other Pieces of  Furniture

aparador
bangko
kalan
kama

mesa
papag
piyano
ponograpo

isteryo
pridyider
pugon
radyo

salamin
silya
sopa
telebisyon
tukador