CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you've just learned? You may use the Tagalog Online Dictionary to help you with some of the words.

1.  Titser ang nanay ni Mario.
2.  Doktor naman ang tatay niya.
3.  Si Ana ang ate ni Mario.
4.  Nars ang ate niya.
5.  Si Mario ay dentista.
6.  Apat ang kapatid ni Mario.
7.  Lima silang magkakapatid.
8.  Bunso si Mario.
9.  Abugado ang tiyo ni Mario.
10.  Abugada naman ang asawa ng tiya niya.

11.  Si Pedro ay kapit-bahay ni Mario.
12.  Si Consuelo ang may-bahay ni Pedro.
13.  Lima ang anak nila Pedro at Consuelo.
14.  Magkababata sila Mario at Pedro.
15.  Negosyante si Pedro.
16.  Nakatira sa bahay nila Pedro ang mga magulang niya.
17.  Dating mang-aawit si Consuelo, pero ngayon ay sa bahay na lang siya.
18.  Ka-eskwela ni Consuelo si Ana, ang kapatid na panganay ni Mario.
19.  Arkitekto ang tatay ni Consuelo.
20.  Piyanista naman ang nanay ni Consuelo.