CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you've just learned? You may use the Tagalog Online Dictionary to help you with some of the words.

1.  Sa aming bahay, mayroong apat ng kuwarto.
2.  Meron kaming limang mesa.
3.  Sa kanilang bahay, mayroong tatlong kuwarto.
4.  Matibay ang pader ng bahay.
5.  Puti ang kulay ng kisame ng kanilang bahay.
6.  Buksan mo ang pinto.
7.  Isara mo ang bintana.
8.  Punasan mo ang mesa.
9.  Ipasok mo ang mga silya.
10.  Pahiram ng papel at lapis.

11.  Ito ay bulaklak.
12.  Iyan ay halaman.
13.  Iyon ang kanyang kotse.
14.  Maraming puno sa bundok.
15.  Maraming isda sa dagat.
16.  Sa palengke tayo mamili ng pagkain.
17.  Sa restoran kami kumain kagabi.
18.  Sa ospital maraming doktor.
19.  Sa simbahan tayo magdasal.
20.  Pumunta tayo sa sinehan sa Linggo.