CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you've just learned? You may use the Tagalog Online Dictionary to help you with some of the words.

1.  turqball.gif (579 bytes)Nagpunta ng Amerika si Propersor de la Cruz.
2.  turqball.gif (579 bytes)Dadalo siya sa isang kumperensyang internasyonal.
3.  turqball.gif (579 bytes)Nakilala niya ang isang Pranses na si Dr. Delors.
4.  turqball.gif (579 bytes)Isa siyang dalubhasa sa matematika.
5.  turqball.gif (579 bytes)Nakilala rin ni Propersor de la Cruz ang isang Hapon na si Dr. Kurozawa.
6.  turqball.gif (579 bytes)Isa siyang dalubhasa sa chemistry.
7.  turqball.gif (579 bytes)Taga-Tokyo si Dr. Kurozawa at taga Paris naman si Dr. Delors.
8.  turqball.gif (579 bytes)May nakilala rin si Ben na isang Aleman, si Ulrike.
9.  turqball.gif (579 bytes)Nars si Ulrike at Doktor naman si Ben. Pareho silang nagtratrabaho sa Ospital.

10.  turqball.gif (579 bytes)Matagal nang nakatira sa Amerika sina Ben at Ulrike.
11.  turqball.gif (579 bytes)Pumunta sila sa Seattle, Washington.
12.  turqball.gif (579 bytes)Mayroon siyang dalawang kapatid na nagtatrabaho doon.
13.  turqball.gif (579 bytes)Titser sa Seattle ang ate ko.  May asawa na siya. Dalawa ang anak nila.
14.  turqball.gif (579 bytes)Marunong mag-Tagalog ang mga kapatid niya sa Amerika.
15.  turqball.gif (579 bytes)Sampung taon na sa Seattle ang kanyang kapatid na lalake.  Pero wala pa ring asawa.
16.  turqball.gif (579 bytes)May mga pinsan din sa Chicago si Propersor de la Cruz.
17.  turqball.gif (579 bytes)Nakapunta na rin si Propesor de la Cruz sa New York, San Francisco, at Boston.
18.   turqball.gif (579 bytes)May bibisitahin siyang matalik na kaibigan sa New York.
19.  turqball.gif (579 bytes)Nakilala niya ang kaibigan na ito sa internet.
20.  turqball.gif (579 bytes)Bukas lilipad siya papuntang New York, at may dala siyang isang dosenang rosas para sa kanyang matalik na kaibigan.

Back to Top