TAGALOG VOCABULARY

anarule.gif (1534 bytes)

Greetings/Expressions

Magandang Umaga!
Magandang hapon!
Magandang gabi!
Magandang Tanghali!
Heto!
Ayos lang!
Buhay pa!
Humihinga pa!
Maigi!
Nakakaraos naman!
Mabuti!
Buhay na buhay pa!
Hirap na hirap!
O, sige!
Diyan ka na!
Magkita tayo.
Kumusta ka?
Saan ka galing?
Saan ka Pupunta?

Particles

po
naman
ba
may
lang/lamang

Interrogatives

ano
saan/nasaan
bakit

Markers/Pronouns

si
ang
ako/kami/tayo
kayo/ikaw/ka
siya/sila
ko/namin/natin
mo/ninyo
niya/nila

Others

lagnat
sakit
trabaho
wala
pulis
doktor
kapeterya
parke
ospital
sine
sipon
house
klase
klinika
opisina
pangalan
laro
likod
tuhod
masakit