CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you've just learned? You may use the Tagalog Online Dictionary to help you with some of the words.

1.  Nagpunta si Ana sa doktor upang magpatingin.
2.  Maraming tao sa klinika nang dumating siya.
3.  Ang sabi ng receptionist, "Maupo ka muna".
4.  Pagkaraan ng ilang minuto, sinabihan siya ng receptionist, "Pumasok ka na sa loob".
5.  Pagpasok niya sa loob ng opisina ng doktor, sinabihan siya rin siya ng "Maupo ka".
6.  Sabi ni Ana sa doktor na hindi niya alam kung ano ang sakit niya.
7.  Sinabi niya na nahihilo siya tuwing umaga.
8.  Sinabi pa niya ang ilang nararamdaman niya.
9.  Matapos marinig ng doktor, sinabihan siya, "Sige, mahiga ka rito".
10.  Tiningnan ng doktor ng pulso ni Ana.

11.  Tiningnan din ng doktor ang mata ni Ana.  Sinabihan siya, "Tumingin ka sa itaas, sa ibaba, at sa tagiliran".
12.  Gustong tingnan ng doktor ang paghinga ni Ana.  Sinabihan siya, "Huminga ka ng malalalim".
13.  Pagkatapos ay sinabihan siya, "Tumingala ka".
14.  Walang makitang problema ang doktor.
15.  Tinanong ng doktor kung may gana siyang kumain.
16.  Magana naman daw siyang kumain.
17.  Tinanong din ng doktor kung buntis si Ana.
18.  Natawa si Ana at sinabing hindi daw dahil dalaga pa siya.
19.  Tinanong naman ng doktor kung madalas magpuyat si Ana.
20.  Natawa muli si Ana, kasi pala gabi-gabi ay nagdi-disco siya hanggang umaga.  

Back to Top