CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you've just learned? You may use the Tagalog Online Dictionary to help you with some of the words.

1.  Ano ang pangalan ng nanay at tatay mo?
2.  Maria po ang pangalan ng nanay ko.
3.  Mario naman po ang pangalan ng tatay ko.
4.  Ano-ano ang mga pangalan ng mga kapatid mo?
5.  Ang mga kapatid ko ay sina Liza, Jose, Arturo, at Clarita.
6.  Ilan ang kapatid mong babae?
7.  Dalawa po ang kapatid kong babae.
8.  Ilan ng kapatid mong lalake?
9.  Dalawa rin po ang kapatid kong lalake?
10.  May mga pinsan ka ba?

11.  Sampu ang mga pinsan ko.
12.  Ang tawag ko sa kanila ay ate at kuya.
13.  Bunso ako sa aming pamilya.
14.  Ang dalawang kapatid kong babae ay mga estudyante pa rin kagaya ko.
15.  Ang dalawang kapatid kong lalake ay parehong doktor.
16.  Si Kuya Jose ang panganay kong kapatid.  Dentista siya.
17.  Si Kuya Arturo naman ay doktor ng medisina.
18.  Gusto ni Ate Liza  na maging inhinyero.
19.  Si Ate Clarita naman ay gustong maging guro.
20.  Ako naman ay gustong maging artista.