CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you've just learned? You may use the Tagalog Online Dictionary to help you with some of the words.

1.  Bagong dating sa Maynila si Scott.
2.  Inimbita siyang lumabas ng ilang Pilipino.
3.  Nagpunta sila sa isang restoran para maghapunan.
4.  Sa restoran, maraming pagkaing Pilipino ang naroon.
5.  Si Juan ay nag-order ng pancit at puto.
6.  Si Maria naman ay nag-order ng adobong manok at baboy.
7.  Gusto naman ni Roberto ng tinolang manok.
8.  Ang paboritong ulam ni Julia ay daing na bangus.
9.  Tinanong nila si Scott kung ano ang gusto niyang kainin.
10.  Gustong tikman ni Scott ang lumpiang sariwa at saka adobong manok at baboy.

11.  Inalok naman nila si Scott ng San Miguel beer.
12.  Pumayag naman si Scott na tikman din ang serbesa ng San Miguel.
13.  Pagkatapos nilang kumain, nag-isip ang mga Pilipinong kasama ni Scott kung ano ang masarap na panghimagas (dessert).
14.  Sinabi nila kay Scott na subukan niyang tikman ang halo-halo, o di kaya ay mangga.
15.  Pumayag si Scott at nag-order ng halo-halo at mangga.
16.  Ang mga Pilipino naman ay nag-order ng chocolate cake at ice cream.
17.  Habang kumakain sila, tinanong nila si Scott kung natikman na niya ang balut.
18.  Ang sabi naman ni Scott ay hindi pa raw.
19.  Pero sinabi rin niya na alam niya kung ano ang balut.
20.  Ayaw daw niyang tikman ang balut kasi baka masira ang tiyan niya.

Back to Top