CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you've just learned? You may use the Tagalog Online Dictionary to help you with some of the words.

1.  Mabango ang simoy ng hangin.
2.  Madilim ang kalangitan.
3.  Maliit pang bata si Jose.
4.  Matanda na ang kaniyang mga magulang.
5.  Mabait na anak si Luisa.
6.  Marunong siyang manahi.
7.  Maluwang ang mga kalsada sa Amerika.
8.  Masikip naman ang mga daan sa Pilipinas.
9.  Mahal ang mga bilihin sa Amerika.
10.  Pero mura ang mga bilihin sa Pilipinas.

11.  Huwag mong hawakan ang basag na bote.
12.  Panis na ang ulam natin kagabi.
13.  Maliwanag sa loob ng gusali.
14.  Maliit lang ang bahay ko.
15.  Pero maaliwalas doon.
16.  Mainit ang panahon ngayon sa Pilipinas.
17.  Malamig naman sa Amerika kung tag-yelo.
18.  Mataba ang ate ni Lilia.
19.  Pandak naman ang kuya niya.
20.  Bungisngis naman ang nanay niya.