CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you've just learned? You may use the Tagalog Online Dictionary to help you with some of the words.

1.  Asul ang langit.
2.  Pula ang bulaklak.
3.  Dilaw ang araw.
4.  Bilog ang buwan.
5.  Rektanggulo ang libro.
6.  Isang puting pusa ang dumaan.
7.  Dalawang itim na kabayo ang nakita ko.
8.  Isang dosenang pulang mga rosas ang natanggap ni Maria.
9.  Walong babae ang kapatid ni Jose.
10.  Siya ang nag-iisang lalake sa kanila.

11.  Ilan ang isang dosenang itlog?
12.  Ilan ang araw sa isang linggo?
13.  Ilan ang mga buwan sa isang taon?
14.  Ilang araw sa isang buwan?
15.  Anong kulay ng mansanas?
16.  Anong kulay ng saging?
17.  Bilog ba ang itlog?
18.  Kwadrado ba ang cake?
19.  Itim ba ang kotse mo?
20.  Ilan ang bahay mo?