TAGALOG VOCABULARY

anarule.gif (1534 bytes)

Days and Months

Time Indicators

Dates


- Mga Araw -

Lunes
Martes
Miyerkoles

Huwebes
Biyernes
Sabado
Linggo

- Mga Buwan -

Enero
Pebrero
Marso

Abril
Mayo
Hunyo

Hulyo
Agosto
Setyembre

Oktubre
Nobyembre
Disyembre


ngayon
araw
bukas

kahapon
kagabi
mamaya

kanina
kamakalawa
sa makalawa
sa katapusan

 

Holidays/Events

kaarawan
anibersaryo
kasal

Mahal na Araw
Araw ng mga Puso
Araw ng Kalayaan

Araw ng Pasasalamat
Araw ng Patay

Pasko
Araw ng mga Mangagawa
Araw ng mga Bayani

Pista ng Bayan
Araw ng Pagkabuhay


petsa
a-primero
a-dos
a-tres

a-kuwatro
a-singko
a-seis
a-siyete

a-otso
a-nuwebe
a-diyes
a-onse
a-trese

a-katorse
a-kinse
a-disiseis
a-disisyete
a-disiotso

a-disinuwebe
a-bente/beynte
a-bente-uno
a-bente-dos
a-bente-tres

a-bente-kuwatro
a-bente-singko
a-bente-seis
a-bente-siyete

a-bente-otso
a-bente-nuwebe
a-trenta
a-trenta'y-uno