CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you've just learned? You may use the Tagalog Online Dictionary to help you with some of the words.

1.  Sa Lunes na ang simula ng klase.
2.  Maraming estudyante ang papasok sa paaralan.
3.  Siguradong ma-traffic na naman sa lansangan.
4.  Si Antonio ay nasa kolehiyo.
5.  May pasok siya tuwing Martes at Huwebes lamang.
6.  Gusto niyang dalawang araw lang ang pasok niya sa paaralan.
7.  Nagtatrabaho kasi siya sa McDonald's tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes.
8.  Ang pasok niya sa trabaho ay mula a-las-otso ng umaga hanggang ala-singko ng hapon.
9.  Umuuwi siya sa bahay ng ala-sais ng gabi.
10.  Nag-aaral naman siya mula ala-siyete hanggang alas-dose ng gabi para sa kanyang klase kinabukasan.

11.  Ang pasok ni Antonio sa klase ay mula alas-siyete ng umaga hanggang ala-singko ng hapon. 
12.  Apat na kurso ang kanyang nirehistro ngayong semestre.
13.  Si Antonio ay gustong maging abugado balang araw.
14.  Kapag nakatapos na siya sa kanyang pag-aaral, hindi na niya kailangan magtrabaho sa McDonald's.
15.  Malapit na siyang magtapos ng pagaaral niya.
16.  Sa Mayo siya ay magtatapos at magkakaroon na siya ng titulo.
17.  Si Antonio ay nagsisimba tuwing Linggo.
18.  Kapag Sabado naman ay binibisita niya ang kanyang kasintahang si Margarita.
19.  Si Margarita ay isa ng abugado.
20.  Nanonood si Antonio at Margarita ng sine tuwing Sabado.

Back to Top