CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you've just learned? You may use the Tagalog Online Dictionary to help you with some of the words.

1.  Masakit ang ulo ni Ana.
2.  May lagnat din siya.
3.  Hindi muna papasok si Ana sa klase.
4.  Nahuli sa trabaho si Pedro.
5.  Siya raw ay di nagising agad.
6.  Nasira daw ang kanyang alarm clock.
7.  May ka-meeting si Rosalinda sa restaurant.
8.  Isang oras na siyang naghihintay kay Monica.
9.  Hindi nakarating si Monica sa kanilang usapan ni Rosalinda.
10.  Naaksidente pala si Monica papuntang restaurant.

11.  Nasiraan ang kotse ni Monica.
12.  Inimbita ni Linda si Jose sa kanyang party.
13.  Ayaw pumunta ni Jose sa party ni Linda.
14.  Sinabi na lang ni Jose na may kasal siyang pupuntahan.
15.  Nahihiyang magsabi ng totoo si Jose.
16.  Ayaw niyang masaktan ang damdamin ni Linda.
17.  Kaya nag-isip na lang si Jose ng dahilan.
18.  Alam naman ni Linda ang katotohanan.
19.  Tinanggap na lang ni Linda ang dahilan ni Jose.
20.  Wala namang kasalan talaga, nagdadahilan lang si Jose.

Back to Top