palay2.jpg (34195 bytes)

May tumitira sa tabing ilog at dagat at nabubuhay sa pangingisda.   Tumitira sila sa isang lugar hanggang may makakain at humahanap ng ibang lugar 'pag wala nang makain.

Some stayed by river banks and the sea, so they could fish for their food.  They would stay in a place until food got scarce and then move to another place where food was bountiful.

WB01337_1.gif (904 bytes)    WB01339_.gif (896 bytes)