Scroll down
the page

for the quote
and Tagalog
words.

Click
on the button below
to open the
Tagalog
Dictionary. 

A medium size
dictionary
window will open. 
You may have to
drag the window
down your screen
if it blocks
your view of the
Tagalog words.

last modified:
09/04/03 10:42 AM

PREVIOUS
TAGALOG
VOCABULARY

& QUOTES

anabnr2.gif (15492 bytes)nena_y_tinita_juanluna_1897.jpg (58851 bytes)

 

NENA y TENITA
ni Juan Luna, 1897

 


Magsimula ka,
batiin ang kay gandang umaga
Nang may ngiti sa iyong mga mata

Sa pagkakaidlip, gumising na!
Ang buhay ay masaya,
palalampasin mo ba?

Iisa lang ang buhay mo,
kumilos ka, gamitin mo
Kung may nais ang puso mo,

mangarap ka, abutin mo
Upang ito'y makamit mo,
magsikap ka, simulan mo!

 

 

magsimula
batiin
ngiti
pagkakaidlip
gumising
palalampasin
kumilos
gamitin
nais
mangarap
abutin
makamit
magsikap
simulan


Back to Tagalog Homepage