FILIPINO:
A TAGALOG-BASED LANGUAGE?


Tagalog:
 

Pumasok ang guro sa silid-aralan dala ang kanyang mga aklat. Sumulat siya sa pisara sa pamamagitan ng tisa, at inutusan niya ang mga mag-aaral na kunin ang kanilang mga takdang-aralin

 


Filipino:

Pumasok ang titser sa klasrum dala ang kanyang mga libro. Sumulat siya sa blakbord sa pamamagitan ng tsok, at inutusan niya ang mga estudyante na kunin ang kanilang mga asayment.

 

Back to Tagalog Home Page