Mga Lumang AwitinBakya mo Neneng

Ang Dalagang
Pilipina

Sapagkat Kami ay
Tao Lamang


Back to Tagalog Songs

Back to Tagalog Home Page

 

anabnr2.gif (15492 bytes)

wpe36.jpg (67060 bytes)
El Violinista
by Miguel Zaragoza

BAKYA MO NENENG

S. S. Suarez - Composer
Levi Celerio - Lyricist


Bakya
mo, Neneng, luma at kupas na
Ngunit may
bakas pa ng luha mo, Sinta;
Sa alaala'y muling nagbalik pa
Ang dating kahapong
tigib ng ligaya.

Ngunit,
irog ko, bakit isang araw
Hindi mo ginamit ang bakya kong inalay?
Sa
wari ko ba'y di mo kailangan
Pagkat kinupasan ng ganda at kulay.

Ang aking pag-asa'y
saglit na pumanaw
Sa bakya mo, Neneng, na di pa nasilayan.
Kung inaakalang 'yan ang munting bagay,
Huwag itapon, aking
hirang,
Ang aliw ko kailan man.


harana.nemiranda.jr.JPG (183898 bytes)

  HARANA
  ni Nemiranda Jr.


This traditional songis about a man who asks why his former beloved decided, one day, not to wear the wooden shoe which he gave her.  He wonders if she will just throw it away, now that it is already old and worn out, but he still hopes that she will not.

Note: words in bold-color are in the glossary list on the right columnBack to Top

Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Home Page

GLOSSARY:

bakya -- wooden shoe traditionally worn by Filipino women
kupas -- worn out

Neneng
-- name of a lass

Sinta
-- term of endearment, as in "beloved" or "sweetheart"

tigib -- full of something

irog -- another term of endearment, syn. to "sweetheart" or  "beloved"

hirang -- term of endearment, meaning "my one and only"

bakas -- trace, marking, footprint

wari -- a thought, often in the form of wondering or asking "why?" a certain thing happened


saglit -- a second (time unit)


ANG DALAGANG PILIPINA

J. Santos -- composer
Jose Corazon de Jesus -- Lyricist
Ang dalagang Pilipina, parang tala sa umaga
Kung tanawin ay nakaliligaya
May ningning na tangi at dakilang ganda
Maging sa ugali, maging kumilos
   mayumi, mahinhin, mabini ang lahat ng
   ayos
Malinis ang puso maging sa pag-irog
   may tibay at tining ng loob

Bulaklak na tanging marilag, ang bango
   ay humahalimuyak
Sa mundo'y dakilang panghiyas,
   pang-aliw sa pusong may hirap.
Batis ng ligaya at galak, hantungan ng
   madlang pangarap.
Iyan ang dalagang Pilipina, karapat-dapat
   sa isang tunay na pagsinta.


una_bulaquena_juan_luna_1895.jpg (87706 bytes) UNA BULAQUEÑA
ni Juan Luna
1895


This song basically describes the beauty of a Filipina woman.  It tells about the attributes of a Filipina and why she deserves genuine love.


Note:  words in bold-color are in the glossary on the right column
Back to Top
Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Home Page
dalaga
-- lady, unmarried woman, single lady

tala sa umaga -- morning star

ningning -- sparkle

tangi -- unique

dakila -- noble

mayumi -- prim and proper

mahinhin -- lady-like

mabini -- fine

pag-irog -- love

tining ng loob -- strength of character

marilag -- beautiful

humahalimuyak --  spreads its wonderful scent

batis -- river or creek

hantungan -- realization

karapat-dapat -- deservingSAPAGKAT KAMI AY TAO LAMANG

ni Tony Maiquez

Puso, kahit hindi turuan
Nakapagtataka natututuhan din ang magmahal
Tunay kami'y nagmamahalan
Kung kasalanan man ay sapagkat
Kami ay tao lamang
Kahit Diyos na ang siyang may utos
Dahil sa pagsinta
Damdamin din ang siyang nasusunod
Di ba tayo ay tao lamang
Ganyan tayong lahat
O kay saklap ng buhay
At kung iyan may ay kasalanan
Ay sapagkat kami ay tao lamang

(Bridge)
Kahit Diyos na ang siyang may utos
Dahil sa pagsinta
Damdamin din ang siyang nasusunod
Di ba tayo ay tao lamang
Ganyan tayong lahat
O kay saklap ng buhay
At kung iyan man ay kasalanan
Ay sapagkat kami ay tao lamang


This song is about human imperfection, about the power of love over obedience to laws, including God's commandments. The song finds human imperfection as a justification to love that goes against convention and God's laws.

Back to Top
Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Home Page