TAGALOG SONGS

real.gif (626 bytes) Click on the audio icon and listen to the song.

Ang Pipit (The Sparrow) 

May pumukol sa pipit
Sa sanga ng isang kahoy
At nahagip ng bato
Ang pakpak ng munting ibon
Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad
At ang nangyari ay nahulog
Ngunit parang taong bumigkas,
"Mamang kay lupit,
Ang puso mo'y di na nahabag,
Pag pumanaw ang buhay ko,
May isang pipit na iiyak."

 

Limang Dipang Tao by Ryan Cayabyab

Limang dipang taong nagtutulakan
Sa Avenidang aking napagdaanan
Nag-aabang ng masasakyan
Patungo kung saan di ko malaman
Sa aking jeepning sinasakyan
Mayroong natanaw na mama
Sa dinami-raming nagdaraan
Ikaw pa ang nakita, may kasamang dalaga
"Para mama, diyan sa tabi,
Bababa na ako..."
"Para mama, diyan sa tabi,
Heto ang bayad ko..."
"Para na sabi, para na sabi, para na diyan sa tabi..."

Limang dipang taong nagtutulakan
Ang dinaanan ko sa paghabol sa iyo
Sa pagmamadali ay nadapa ako
Sa bangketang kinatatayuan ninyo
Lumapit ka at tinulungan ako
At kita'y tinitigan, mga mata'y nagkabanggaan
Ano ba itong naramdaman?
"Sorry, mama, pasensiya ka na!
"Akala ko'y asawa kita...
"Sorry, mama, pasensiya ka na!
"Sorry at naabala kita...
"Sorry na sabi, sorry na sabi
"Sorry mama at napagkamalan ka!"

Limang dipang taong naguunhan
Sa uunting sasakyang nagdaraan
Sayang ang jeepning kanina'y lulan
At ngayo'y nagsisisi sa aking pagbubusisi
Malaking pagkakamali
"Para, mama, isasakay ko
"Limang dipang taong nauunahan
"Para na sabi, para na sabi,
"Para mama, para na dyan sa tabi."

wpeC.jpg (24227 bytes)

KD-513
ni Antonio G. Austria, 1975
Ikaw

Ikaw ang aking panaginip
Ikaw ang tibok ng dibdib
Pusong umiibig, dinggin umaawit
Tinataghoy ay pag-ibig

Ikaw ang ligaya sa buhay
Sa piling mo'y walang kamatayan
Puso ko'y nangumpisal
Sa birheng dalanginan
Na ang pangarap ko'y ikaw

wpeD.jpg (22262 bytes)Harana
ni Nemiranda

 

Magtanim Ay Di Biro

Magtanim ay di biro
Maghapong nakayuko
Di man lang makatayo
Di man lang makaupo