Anak

Pinay

Sa Ugoy ng Duyan

Habang May Buhay

Iduyan Mo

Kailangan Kita


Bato sa Buhangin

Tuwing Kita'y Nakikita

Alaala

anabnr2.gif (15492 bytes)

wpe3.jpg (36597 bytes)

EL VIOLINISTA
ni Manuel Zaragoza

Original Pilipino Music (OPM)
became popular beginning in the late1970s
when Filipino music composers started

to make pop songs in Pilipino.
The immediate goal then

was to try to compete with Western music --
mostly American pop songs --
in the airwaves, particularly in radio broadcasts.

The OPM became a separate genre

of popular music in the Philippines
following several hit songs, such as "Alaala" -- popularized by Rico J. Puno (ironically using the medley of Barbra Streisand's hit song,

"The Way We Were") -- along with "Bato Sa Buhangin", "Manila", and "Tuwing Kita'y Nakikita".

In the 1980s and 1990s, OPM songs

developed in the Philippines largely
because of annual amateur and professional
song festivals and competitions, such as the Metropop Music Festival.
It became the main venue for discovering

the musical  talent and artistry of Filipino
songwriters, composers, and singers.

Take a sample of some of the

Tagalog OPM songs we have chosen here.
Discover for yourself  the message

of each of the songs. 

 

ANAK

Music and Lyrics by Freddie Aguilar

Nang isilang ka sa mundong ito
Laking tuwa ng magulang mo
At ang kamay nila ang iyong ilaw
At ang Nanay at Tatay mo'y
Di malaman ang gagawin
Minamasdan pati pagtulog mo
At sa gabi'y napupuyat ang iyong Nanay
Sa pagtimpla ng gatas mo
At sa umaga nama'y kalong ka
Ng iyong amang tuwang-tuwa sa iyo

Ngayon nga ay malaki ka na
Nais mo'y maging malaya
Di man sila payag
Walang magagawa

Ikaw nga ay biglang nagbago
Naging matigas ang iyong ulo
At ang payo nila'y sinuway mo
Di mo man lang inisip na
Ang kanilang ginagawa'y para sa iyo
Pagkat ang nais mo'y
Masunod ang layaw mo
Di mo sila pinapansin

Nagdaan pa ang mga araw
At ang landas mo'y naligaw
Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo
At ang una mong nilapitan
Ang iyong inang lumuluha
At ang tanong "anak ba't ka nagkaganyan?"
At ang iyong mga mata'y biglang
Lumuha ng di mo napapansin
Nagsisisi at sa isip mo'y
Nalaman mong ika'y nagkamali

mag-anak2.austria.JPG (52409 bytes) MAG-ANAK
ni Tam Austria
1980


This song is about a prodigal child's
realization of his/her life gone astray.

Note: words in bold-color are in the glossary list on the right column.

Back to Top
Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Home Page

GLOSSARY

anak -- child

mundo -- world

magulang -- parents

nanay -- mother

tatay -- father

minamasdan -- watch over

pati -- also

puyat -- to lack sleep

pagtimpla -- to mix together liquid

gatas -- milk

kalong -- to put something on one's lap

tuwang-tuwa -- very happy, ecstatic

payag -- to agree, to allow

bigla -- suddenly

"matigas ang ulo" -- idiom for stubborn

payo -- advice

suway -- disobey

layaw -- one's own will, desire

landas -- path, way

ligaw -- to go astray

nalulong -- to fall into something usually bad

bisyo -- vice

nagkaganyan -- turn out to be like that

sisi -- regret, remorse, sorry

isip -- mind, thinking

mali -- mistake

PINAY

Music and Lyrics by Florante

Dapat ka bang mangibang-bayan
Dito ba'y wala kang paglagyan
Tungkol sa babae dito'y maraming ok
Dito ang lalake ay kulang

Bakit pa iiwanan ang lupang tinubuan
Dito ka natuto ng iyong mga kalokohan
Baka akala mo'y gano'n lamang
Ang mabuhay sa ibang bayan
At kung ikaw ay mag-aasawa
Ang kunin mo ay Pilipina

Pagkat magaganda ang mga Pinay
Sa bahay man sila ay mahuhusay
Kumustahin kung manamit ayos lang
At kung umibig ay mas lalong ayos
Ang Pinay

Kung minsan ay selosa rin ang Pinay
Pagkat ang selos ay tanda lang
Ng pagmamahal ng Pinay

mariang.makiling.hugo.c.yonzon.1974.jpg (27920 bytes) MARIANG MAKILING
ni Hugo C. Yonzon
1974

This song asks a Filipino male why he needs to go abroad and live in a foreign land when there is really a place for him in his own country.   The song especially focuses on a very good reason to stay home -- the good traits of Filipina women.

 

Note:  words in bold-color are in the glossary list on the right column.

 

Back to Top
Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Home Page

GLOSSARYPinay -- colloquial/slang for Filipina, shortened form of Pilipina;   male counterpart is Pinoy

mangibang-bayan -- to live in another land

paglagyan -- to have a right place

babae -- girl, woman

lalake -- boy, man

kulang -- not enough

iwanan -- to leave something for another

lupang tinubuan -- native land

natuto -- to have learned

kalokohan -- quirks and craziness

akala -- to have thought or assumed falsely

mag-asawa -- to get married

manamit -- manner of dressing up

umibig -- to love

lalo -- all the more

ayos lang -- colloquial/slang for acceptable, okay

selos -- jealous

selosa -- adjective for jealous

tanda -- mark of

pagmamahal -- love

 SA UGOY NG DUYAN

Music by Lucio San Pedro
Lyrics by Levi Celerio

Sana'y di magmaliw ang dati kong araw
Nang munti pang bata sa piling ni Nanay
Nais kong maulit ang awit ni Inang mahal
Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan

Sana'y di magmaliw ang dati kong araw
Nang munti pang bata sa piling ni Nanay
Nais kong maulit ang awit ni Inang mahal
Awit ng pag-ibig ako'y nasa duyan

Sa aking pagtulog na labis ang himbing
Ang bantay ko'y tala
Ang tanod ko'y bituin
Sa piling ni Nanay
Langit ang buhay
Puso kong may dusa
Sabik sa ugoy ng duyan mo Inay
Sana narito ka Inay

Sana'y di magmaliw ang dati kong araw
Nang munti pang bata sa piling ni Nanay
Nais kong maulit ang awit ni Inang mahal
Awit ng pag-ibig hang ako'y nasa duyan

mag-ina sa banig_nestor_leynes_1960.jpg (47732 bytes) MAG-INA SA BANIG
ni Nestor Leynes
1960


This song describes one's longing for a mother's embrace and lullaby in the face of life's many pains and suffering.

Note:  words in bold-color are in the glossary list on the right column.

Back to Top
Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Home Page

GLOSSARY


ugoy
-- swinging movement as in a hammock

duyan -- a baby's hammock, also mother's arms

sana -- a term to express wish

magmaliw -- to disappear

dati -- past, former

munti -- small, little

piling -- in one's embrace

maulit -- to happen again

nanay -- mother, synonymous to ina, inang, inay

himbing -- deep slumber

bantay -- guard, synonymous to tanod

tala -- star, synonymous to bituin

langit -- heaven

sabik -- to long for something

 

 

TUWING KITA'Y NAKIKITA

Tuwing kita'y nakikita, ako'y natutunaw
Parang ice cream na bilad sa ilalim ng araw
Ano ba naman ang sekreto mo
At di ka maalis sa isip ko?
Ano bang gayuma ang gamit mo
At masyado akong patay sa iyo?
Di na makatulog, di pa makakakain
Tagihawat sa ilong, pati na sa pisngi
Sa kakaisip sa iyo tagihawat dumarami

Tuwing kita'y nakikita, ako'y natutunaw
Tuwing daan sa harap mo
Puso ko'y dumurungaw
Kailan kita makikilala, sana'y malapit na.


This song talks about one's state of being madly
in love with someone he/she does not know yet.

Note:  words in bold-color are in the glossary list on the right.

Back to Top
Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Homepage

GLOSSARY

tuwing -- (adverb) every time

natutunaw -- in the state of melting

bilad -- left out to dry, usually under the sun

sekreto -- secret

gayuma -- love spell or magic used by someone to force another person to fall in love with him/her

patay sa iyo -- idiom, same as "madly in love with you"

tagihawat -- acne, pimples

dumurungaw -- present tense for looking out of the window

makikilala -- to get to know someone