Pambansang Awit
(National Anthem)


Bayan Ko

Pilipinas Kong Mahal
MAKABAYANG-AWITIN.gif (8642 bytes)
(PHILIPPINE PATRIOTIC SONGS)


piflag_a.gif (23387 bytes)

 

Ang Pambansang Awit ng Pilipinas
(Philippine National Anthem)

Bayang magiliw
Perlas ng Silanganan
Alab ng puso
Sa dibdib mo'y buhay

Lupang hinirang
Duyan ka ng magiting
Sa manlulupig
Di ka pasisiil

Sa dagat at bundok
Sa simoy at sa langit mong bughaw;
May dilag and tula
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo'y
Tagumpay na nagniningning,
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma'y di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta,
Buhay at langit sa piling mo;
Aming ligaya na pag may mang-aapi
Ang mamatay ng dahil sa iyo.


Back to Top
Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Homepage


Bayan Ko
(My Country)


Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto't bulaklak
Pag-ibig ang sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda't dilag

At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa

Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal dilag
Ang di magnasang makaalpas

Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha ko't dalita
Aking adhika
Makita kang sakdal laya

Back to Top
Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Homepage
 

Pilipinas Kong Mahal
(My Beloved Philippines)

Ang bayan ko'y tanging ikaw
Pilipinas kong mahal
Ang puso ko at buhay man
Sa iyo'y ibibigay
Tungkulin ko'y gagampanan
Na laging kang paglingkuran
Ang laya mo'y babantayan
Pilipinas kong hirang


Back to Top
Back to Tagalog Songs
Back to Tagalog Homepage