National Anthem
(Pambansang Awit)

Philippine Flag
(Watawat ng Pilipinas)

Pledge of Nationalism
(Panatang Makabayan)


Lupang Hinirang

Bayang Magiliw
Perlas ng Silanganan
Alab ng Puso
Sa dibdib mo'y buhay.

Lupang hinirang
Duyan ka ng magiting
Sa manlulupig
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok
Sa simoy at sa langit mong bughaw
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo'y
Tagumpay na nagniningning
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma'y di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta
Buhay ay langit sa piling mo.
Aming ligaya na pag may mang-aapi
Ang mamatay nang dahil sa iyo.

 

Caviteņo Julian Felipe composed the music to this national hymn. Jose Palma wrote the poem entitled Filipinas.
It became the words of the anthem.

Filipinos sing their national hymn to signify their unity as a nation.
It is sung during flag-raising ceremonies and whenever there is an official and important event. Filipinos stand proud when they sing it, placing their right hand on their left breast, and they remember their heroes who gave their lives for the country's independence.

 

piflag_a.gif (23387 bytes)

Pledge of Allegiance to the Philippine Flag

Ako ay Pilipino
Buong katapatang nanunumpa
Sa watawat ng Pilipinas
At sa bansang kanyang sinasagisag
Na may dangal, katarungan at kalayaan
Na pinakikilos ng sambayanang
Maka-Diyos
Maka-tao
Makakalikasan at
Makabansa.

 

Flag description: two equal horizontal bands of blue (top) and red with a white equilateral triangle based on the hoist side; in the center of the triangle is a yellow sun with eight primary rays (each containing three individual rays) and in each corner of the triangle is a small yellow five-pointed star

The Making of the Philippine Flag: During his exile in Hongkong in 1897, Gen. Emilio Evolution of Philippine FlagAguinaldo designed the Filipino flag as it looks today. The flag was sewn by Dona Marcela Marino de Agoncillo with the help of her daughter Lorenza and Mrs. Delfina Herbosa de Natividad (niece of the Philippine National Hero - Dr. Jose P. Rizal). It was first raised during the declaration of Independence on June 12, 1898 in Kawit, Cavite.

It was made of silk with a white triangle containing a sunburst of eight rays at the center, a five-pointed star at each angle of the triangle, a blue field and a red field. The white triangle stands for equality and fraternity; the blue field for peace, truth and justice; and red field for patriotism and valor. The eight rays of the sun stand for the first eight provinces that the colonizers have put under martial law. The three stars symbolize Luzon, Visayas, and Mindanao.

The country of the Philippines is identified through its flag. Filipinos should not treat it like an ordinary cloth because it symbolizes their country. Filipinos' respect for the flag shows their respect for their country. The correct way to dispose of an old faded flag is to burn it and not use it as a rag.


Iniibig ko ang Pilipinas
Ito ang aking lupang sinilangan
Ito ang tahanan ng aking lahi

Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungang upang
maging malakas, maligaya at kapakipakinabang

Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang

Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan

Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas

Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan

Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.

 

Filipinos recite the Panatang Makabayan in schools, during flag-raising ceremonies to help Filipinos express, through words, how they can show their love for their country. 

 

Sources: http://www.gov.ph/aboutphil/flagnanthem.asp and http://www.ncca.gov.ph/pambata-sec/symbols/national%20symbols.htm