Ati-Atihan Festival
(new)

wpe1EE.jpg (23862 bytes)

The month of January marks the annual celebration of Ati-Atihan Festival in the Visayas Region. Ati-Atihan is a mixture of both of pagan and Christian elements. This lively festival lasts for three days.

Tuwing buwan ng Enero ang mga tao na naninirahan sa Bisayas ay pinagdidiwang ang pista ng Ati-Atihan. Ito ay may elementong pagano at Kristiano. Ang pagdiriwang na ito ay tumatagal ng tatlong araw.