real.gif (626 bytes)Ang Pinagmulan ng Lahi

real.gif (626 bytes)Ayon sa matatanda, ang bathalang lumikha ng daigdig ay si Laor.  Ayon sa paniwala ng marami ay matagal siyang namuhay na nag-iisa dito sa daigdig.  Hindi nalaunan at siya ay nakaramdam ng pagkalungkot sa kanyang pag-iisa. Upang maiwasan ang ganitong pangyayari ay umisip siya ng isang magandang paraan.

real.gif (626 bytes)Isang araw ay naisipan niyang kumimpal ng lupa upang gawing mga tao, sa gayon ay malulunasan ang kanyang mga kalungkutan.  Iniluto niya sa hurno ang lupang kanyang ginawa. Sa hindi malamang sanhi ay nakalingatan niya ito, kaya't nang kanyang bukasan ay maitim at sunog.  Ang lumabas na sunog ay naging nuno ng mga Ita. 

real.gif (626 bytes)Hindi nasiyahan ang Bathala sa una niyang pagsubok.  Kumuha uli siya ng lupa at hinubog na anoyong tao at isinilid sa hurno.  Sa takot niyang ito'y masunog tunlad ng una, hinango agad sa kalan.  Ang lumabas mgayon ay hilaw at maputi.  Ito naman ang mga ninuno ng mga puting lahing. 

real.gif (626 bytes)Muling humubog si Bathala ng lupa at iniluto sa hurno.  Palibahasa'y ikatlo na niyang pagsubok ito, hindi napaaga ni napahuli ang pagkakahango niya sa pugon.  Hustong-husto ang paglala;uto ngayon at katamtaman ang kulay.  Ito ang pinagmulan ng lahing kayumanggi na kinabibilangang ng mga Pilipino.

 

Source:  De Guzman, Maria Odulio (1972), Mga Alamat ng Pilipino, National Bookstore, Inc.:  Manila, Philippines

E-mail Quiz

Mga kuwentong Tagalog List

Intermediate Readings

Tagalog Home Page