noong unang panahon

real.gif (626 bytes)Noong unang panahon, wala pang sasakyan at telepono.