umuwi

real.gif (626 bytes)Umuwi ako sa bahay para bisitahin sina Nanay at Tatay.