pagmamadali

real.gif (626 bytes)Sa aking pagmamadali, naiwan ko ang aking susi.