naabutan

real.gif (626 bytes)Nahuli ako sa klase. Mabuti na lang naabutan ko ang aking titser.