anabnr2.gif (15426 bytes)

Read the following riddles.  
Click on the audio button to listen to the each riddle. 
Do the e-mail quiz below, and try to answer the riddles.

Use the on-line dictionary for difficult vocabulary words. 

real.gif (626 bytes)Munting bundok, hindi madampot. real.gif (626 bytes)Isang prinsesa, nakaupo sa tasa. real.gif (626 bytes)Gintong binalot sa pilak; Pilak na binalot sa balat.    real.gif (626 bytes)Dalawang prinsesa, labas pasok sa lungga.
 real.gif (626 bytes)Isa ang pinasukan, tatlo ang nilabasan.
real.gif (626 bytes)Munting tampipi, puno ng salapi.  real.gif (626 bytes)Ang anak ay nakaupo na habang ang ina'y gumagapang pa.   real.gif (626 bytes)Mayroon akong alipin, sunod ng sunod sa akin.
real.gif (626 bytes)Lumalakad, walang paa; lumuluha walang mata.
real.gif (626 bytes)Habang pinapatay, lumalawig ang buhay. real.gif (626 bytes)Nagtago si Nilo, nakalabas ang ulo.  real.gif (626 bytes)Maliit pa si pare, umaakyat na sa tore.
real.gif (626 bytes)Takot ako sa isa, pero hindi sa dalawa.
real.gif (626 bytes)Tubig na pinagpala, kapag natuyo ay muta. real.gif (626 bytes)Buto't balat, lumilipad.
real.gif (626 bytes)Dalawang sinulid, abot hanggang langit.
real.gif (626 bytes)Maliit pa si nene, marunong ng manahi. real.gif (626 bytes)Hindi tao, hindi hayop, apat ang paa.
real.gif (626 bytes)May dila nga ngunit ayaw namang magsalita.  Kambal sila't laging magkasama ang isa't isa
Itali o igapos, kahit higpitan mo pa
Tiyak silang sa'yo ay sasama...
real.gif (626 bytes)Mayroong araw, mayroong buwan, hindi naman langit.  Mayroong katapusan, ngunit muling nagbabalik.   Tumatanda ngunit isang taong gulang lagi
Wakas niya ay ipinagbubunyi...

 

redball.gif (371 bytes) Click on the red button for instruction on how to do an e-mail quiz.

This space shows a quiz in java-enabled browsers.