intermediate.JPG (4625 bytes)

tagaloglessons.jpg (15071 bytes)

Intermediate Lessons 1
Mga Usap-usapan
Pakikipagkilala
Pinoy sa Amerika
Pabahay at Mga Direksiyon
Mga Kaugaliang Pilipino at Amerikano
Pananamit at Mga Panahon
Libangan
Mga Pagkain at Paraan ng  Pagluluto
Mga Papuri
Payo at Puna
Pagkakaibigan

paggigiik.jpg (38612 bytes)
Paggigiik by M. Evagelista

Main Tagalog Page
Learning Tagalog on this Site
Intermediate Grammar Lessons
Intermediate Reading Lessons
Additional Intermediate Readings 
Tagalog Table of Verbs
Teacher Page
ACTFL Proficiency Guidelines
Definition of Linguistic Terms

 

Intermediate Lessons 2
Panliligaw at Pag-aasawa
Paniniwalang Pangkultura
Kalusagang Pampinoy
Hanapbuhay
Kasaysayan
Mga Kabataan
Mga Suliraning Panlipunan
Pamilyang Pilipino
Tradisyong Pangnayon
Mga Paniniwalang Panrelihiyon
Ang Pulitika