Ano ang tumor sa thyroid gland
WHAT'S UP DOC?
ni Dr.Tranquilino Elicaņo Jr
Philstar On Line

ITO ay malignant growth ng cells sa thyroid gland. Hindi pa lubos na malaman kung ano ang dahilan ng
pagkakaroon nito subalit pinaniniwalaang ang grabeng exposure sa radiation sa dibdib, leeg at ulo ang
pinagmumulan lalo kung ang pasyente ay sumailalim sa mga nabanggit na treatment noong siya ay bata pa.
Ang radiation kasi ay ginagamit para gamutin ang mga minor na sakit ng bata gaya ng tonsillitis at ganoon din
ang mapanganib na Hodgskin’s disease. Ang paraan ng paggamot sa pamamagitan ng radiation (kahit na
maliit na doses lamang) ay nagbibigay-panganib sa paglubha ng thyroid tumor.

Ang may mga sintomas ng thyroid tumor ay nararapat na kumunsulta sa doktor para sa payong medikal. Ang
paraan ng paggamot sa tumor ay kinapapalooban ng pag-opera para maalis ang lump at ang iba pang bahagi
o ang kabuuan mismo ng thyroid gland. Tinatawag itong throidectomy.

Ang ibang porma ng malignant ay kinakailangang tanggalin ang katabing lymph nodes at gamutin sa pamamagitan ng "radioactive iodine.". Kinakailangan din niya ng antithyroid drugs o thyroid hormone replacements depende sa uri ng tumor
o sa paraan ng treatment.

Lahat ng mga thyroid tumors kabilang ang mga malignant na ay nagagamot kapag natuklasan ito nang
maaga.