Science Trivia

ALAM n'yo ba na si William Semple na isang dentista ang nakaimbento ng tsiklet o bubble gum? Ito ay inimbento niya para maehersisyo ang mga bagang. Ito ay gawa noon sa "flavored rubber."

MAAARING malaman kung may magandang kalidad ang stainless steel ng inyong kutsilyo sa pamamagitan ng magneto. Kapag ang kutsilyo ay kumapit sa magneto, maganda ang kalidad ng inyong kutsilyo. Ang magandang kutsilyo ay gawa sa autentic stainless steel.