Silang mga Bayani ng Mindanao

dialog.gif (3207 bytes)

wpe3.jpg (21360 bytes)
Image from http://www.mindanao.com/kalinaw/people/lumad/dibabawon.htm

vocabulary.gif (2771 bytes)

Use the on-line dictionary for vocabulary words. 

Silang mga Bayani ng Mindanao

Part I
real.gif (626 bytes)

Maraming magigiting na Pilipino rin ang nagmula sa Mindanao.

Sultan Kudarat

Nakilala si Sultan Kudarat dahil sa kanyang kagitingan sa pamumuno ng Maguindanao noong 1619 hangang 1671. Dahil sa katapangan, nanatiling malaya ang mga Pilipinong Muslim sa kamay ng mga Kastila noong taong 1619-1671.

Dito ay napag-isa ni Sultan Kudarat ang watak-watak na pangkat ng liping Maguindanao. Importante sa kanya ang pagkakaisa. Hinimok niya ang mga kababayan niya na mahirap silang talunin ng kanilang mga kalaban kung sila ay tulong-tulong at sama-sama.

Sa loob ng tatlong siglo, lumaban ang mga Pilpinong Muslim sa mga kastila at hindi sila pumayag na basta na lamang sila magapi ng mga ito. Gamit ang talino at tapang ni Sultan Kudarat, hindi sila napasuko ng mga Kastila.

Ang pagtatanggol sa kanyang lahi ay kanyang tagumpay. Namatay si Sultan Kudarat na labis na hinangaan ng kanyang mga kababayan.

Part II
real.gif (626 bytes)

Prinsesa Purmassuri
Sa kabila ng pagiging isang babae, si Prinsesa Purmassuri ng Sulu ay nakilala dahil sa kanyang natatanging katapangan. Matagumpay niyang nailigaw ang mga kalabang dayuhan. Naitaboy niya ang mga ito papalayo ng Sulu upang hindi tuluyang maalipin ang lahi.

Tinulungan niyang imulat ang kapwa niya taga-Sulu na huwag matakot ipaglaban ang karapatan. Ang tao ay hindi nabubuhay sa mundong ibabaw na walang anumang kakayahan. Lahat, sa pananaw niya, ay biniyayaan. Ito ang ipinamulat niyang kaisipan sa kanyang mga tauhan.

Magat Salamat
Si Magat Salamat ay anak ni Rahaj Soliman ng Maynila. Isa siyang matapang na pinuno. Lumaban siya sa mga Kastila dahil sa hindi sumunod ang mga ito sa kasunduan ng mga Pilipino.

Nahirapan ang mga Kastila na siya ay talunin. Kinainisan siya ng mga ito kaya siya ay tinuligsa at kalauna'y binitay ng mga ito. Kanyang ipinagtangol ang Pilipinong Muslim upang masugpo ang pagmamalabis ng mga dayuhan. Labis niyang tinutulan ang pagmamalupit sa kanyang mga kalahi sa Mindano.

Reyna Sima
Dinakila si Reyna Sima dahil binigyang-pansin niya ang pagrespeto sa batas at katarungan para sa bawat Pilipino. Tubo siya ng Cotabato at naging lider ng kapuluan noong 1637. Buong puso niyang pinaglingkuran at ipinagtanggol ang kanyang mga tauhan.

Napakaimportante sa kanya ang maayos na pag-uugali at itinuro niyang ang katapangan ay kailangang laging nasa lugar. Ang bawat hakbangin, ayon sa kanya, ay dapat pinag-iisipan ng mabuti. Hindi nakakalimutan ni Reyna Sima ang pagbibigay at pagtulong sa kapwa kaya naman siya ay minahal ng kanyang mga kalahi.

cultureNote.gif (2508 bytes)

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

dialogVar.gif (3207 bytes)