Ramon Magsaysay:
Kampeon ng masang Pilipino, kampeon ng demokrasya

dialog.gif (3207 bytes)

vocabulary.gif (2771 bytes)

Use the on-line dictionary for vocabulary words. 

Ramon Magsaysay:
Kampeon ng masang Pilipino, kampeon ng demokrasya


Ni Irwin Isaac
Source:  KabayanOnline

Glossary
(Click on the link above and a separate window will appear
listing some  Tagalog words in glossary format.)

Part I
real.gif (626 bytes)

Sino ang makalilimot sa popularidad ni Ramon Magsaysay? Siya ang bukod-tanging pangulo na nagbukas sa pintuan ng Mala-kanyang para sa lahat ng mamamayan? Nagawa niyang ilapit ang pamahalaan sa puso ng bayan at pag-alabin ang diwa ng pagkamakabayan sa damdamin ng mga Pilipino. Pinasigla rin niya ang paggamit ng Wikang Pambansa. At hindi katulad ng ibang sikat noong panahon niya na nagsusuot ng Amerikana, mas pinili niyang isuot ang Barong Tagalog.

Ipinanganak si Ramon Magsay-say kina Exequiel Magsaysay at Perfecta del Fierro sa Iba, Zambales noong Agosto 31, 1907. Una siyang nag-aral ng elementarya sa paaralan ng Castillejos at tinanghal siyang salutatorian sa Mataas na Paaralan ng Zambales Academy. Mahilig siya sa teknolohiya kaya pumasok siya sa Pamantasan ng Pilipinas at nag-aral ng Mechanical Engineering. Dahil sa isang matinding pagkakasakit at pagiging self-supporting student sa pag-aaral ay lumipat siya sa Jose Rizal College at doon nagtapos ng Bachelor of Science in Commerce noong 1932.

Nang makatapos sa kolehiyo, naging kawani si Ramon sa Try-Tran, isang malaking transportation Company sa Maynila. Dito niya nakilala ang kanyang napangasawa, si Luz Banzon. Tatlo ang naging anak nila, sina Teresita, Milagros at Ramon Jr.

Part II
real.gif (626 bytes)

Noong pumutok ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig (Disyembre 8, 1941), si Ramon Magsaysay ay naglingkod sa army. Pagkatapos ng giyera, naging Military Governor siya ng Zambales. Samantala, muling naitatag ang pamahalaang-sibil sa bansa, ang Commonwealth, at kumandidato siya sa pagka-Kongresista.

Bilang Kongresista, isinulong niya ang pagsasabatas ng pagtulong sa mga vete-ranong kawal, pensiyon ng kapamilya nito, benepisyong pang-edukasyon at iba pang kapaki-nabangan buhat sa pamahalaan.

Pagkamatay ni Pangulong Manuel Roxas, humalili ang Pangalawang Pangulong Elpidio Quirino at si Magsaysay ay hinirang nito na maging Kalihim ng Tanggulang Bansa. Naipakita rito ni Ramon Magsaysay ang kanyang husay sa pamamalakad sa sandatahang militar. At sa eleksyon noong 1951 ay naganap ang itinuturing na pinakamalinis na halalan sa kasaysayan ng pulitika sa Pilipinas sa pamamagitan ng pamamahala ng sandatahang-lakas sa pamumuno ni Magsaysay. Dahil dito ay tinagurian siyang "Man of the Year" noong taong yaon.

Part III
real.gif (626 bytes)

Sa halalan sa Panguluhan noong 1953, kumandidato si Magsaysay sa pagka-pangulo dahil na rin sa pagnomina ni dating Pangulong Jose P. Laurel sa kanya. Nagwagi si Magsaysay ng may malaking kalamangan sa kanyang kalaban. At noong Disyembre 30, 1953, sumumpa siya bilang ikatlong Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pili-pinas.

Naging maganda ang pamamalakad ni Magsaysay bilang pangulo. Siya ang nagpahayag na "walang kahu-lugan ang demokrasya kung bigo itong tustusan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao at hindi maipagkaloob sa kanila ang isang pamumuhay na malayo sa takot at kahirapan."

Hindi natapos ni Ramon Magsaysay ang kanyang termino dahil noong Marso 17, 1957, bumagsak ang sinasakyan niyang helicopter sa bundok ng Manunggal sa Cebu. Nagluksa ang buong bayan sa pagkawala ng isang lider na malapit sa puso. Iyan si Ramon Magsaysay, isang Pangulo, isang halimbawa, isang Pilipino

cultureNote.gif (2508 bytes)

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

dialogVar.gif (3207 bytes)