Parrot, paano nakapagsasalita?

Ni Irwin M. Isaac

ANG parrot at iba pang ibong nakapagsasalita ay sadyang kahanganga-hanga at kawili-wili. Kaya nilang gayahin ang boses ng tao na parang isang tao nga ang nagsasalita.

Isang dahilan kung bakit kaya nila ito ay dahil sa taglay nilang matalas na pakikinig at kakayahang lumikha ng tunog. Maging ang mga ibon na hindi kayang gayahin ang boses ng tao ay matalas din ang pakikinig sa tinig ng kauri nilang ibon. Kaya nila itong gayahin. Ang kakayahang ito ay mahalaga, gamit nila ito sa pag-akit ng partner at sa pagprotekta sa kanilang teritoryo.

Kung pag-aaralan ang pisikal na kalagayan ng mga ibon, matutuklasan nating ang kanilang kakayahang manggaya ay dahil sa taglay nilang "syrinx." Ang syrinx ay katumbas ng larynx ng mga tao na ginagamit sa paglikha ng tunog. Pero paano nagkakaiba ang syrinx sa larynx? Ang larynx ng tao ay binubuo ng mga muscle. Ito'y box-like chamber na bukas sa ilalim at ibabaw.

Matatagpuan ang tinatawag na vocal cords sa bandang ibabaw nitong voice box o larynx. Nakalilikha ito ng tunog kapag dumaan ang hangin sa larynx at mag-vibrate ang vocal cords. Sa pamamagitan ng pagluwag at paghigpit ng muscles sa vocal cords, naiiba ang pitch sounds (maaaring bumaba o tumaas ang tono).

Ang syrinx naman ng ibon ay nagtataglay ng dalawang kumpletong sets ng sound-making parts, na ang bawat isa'y konektado sa bawat "bronchial tube." Ito'y tubes na nagdadala ng hangin sa baga. Ang bawat sound-making sets ng ibon ay may sariling sound generator o membrane, nervous system at controlling muscles. Dahil dito nakalilikha ang ibon ng dalawang magkaibang tunog na magkasabay. Ito'y di kayang gawin ng tao.

Balikan natin ang parrot. Paano nito nagagaya ang tinig ng tao? Tandaan muna natin na ang boses ng tao ay low-pitched, di gaya ng karamihang mga ibon. Ang isa pa, ang tunog na galing sa voice box ay di katulad ng nota ng ibon, kundi nabubuo ito sa pamamagitan ng bibig at dila. Sa pag-aaral, ang parrots ay low-pitched din gaya ng tao. Ito ay dulot ng kanilang malaking katawan at ang natural voice nila ay sadyang mababa kumpara sa ibang mga ibon. Nakatutulong din ang pagtataglay ng parrot ng malaking bibig at dila.

Ngayong alam na natin kung paano nagagaya ng parrot ang tinig ng tao, ang maaaring itanong ay bakit nila ito ginagawa? Ayon sa mga siyentipiko, hindi nila ginagawa ito sa paggaya sa ibang species maliban sa tao. Sa kagubatan, ang mga parrot ay nabubuhay kapiling ang kapwa nila sa maingay na pamumuhay. Ginagamit nila ang matalas nilang pakinig at paglikha ng tunog sa

pakikipagkomunikasyon sa kanilang kauri. Ayon sa mga mananaliksik, ang paggaya nila sa boses ng tao ay pamalit nila sa bird talk na kanilang ginagawa sa kagubatan. Ito'y pamamaraan nila upang maging malapit sa mga taong nag-aalaga sa kanila.