Pakikipanayam

ni Arlyn Floro

Sa mundong ating ginagalawan, mahalaga ang may kasanayan sa pakikipag-usap o pakikipanayam. Mas magiging maayos ang bawa't batuhan ng ideya ng magkabilang panig kung ang kumakapanayam ay may sapat na nalalaman hinggil sa mga usapin.

Ang nasabing pakikipanayam ay ang pag-uusap ng dalawang tao-ang nag-iinterbyu at ang iniinterbyu. Bago ganapin ang anumang uri ng pakikipanayam, kinakailangan ng sapat na paghahanda sa talakayan.

Layunin nito na makuha ang mahahalagang impormasyon o kabatiran hinggil sa kinakapanayam. Kadalasan na ang kinakapanayam ay ang mga taong kilala sa lipunan, bantog, awtoridad at dalubhasa sa kani-kanilang larangang kinabibilangan.

Ang pakikipanayam ay isang napakamakabuluhang paraan ng pagkuha ng mga impormasyon na hindi lamang kawiwilihan. Bagkus ay naghahatid ito ng mahahalagang impormasyon sa bawa't pangyayari sa ating bansa. Nakakakuha rin dito ng dagdag-kaalaman sa araw-araw na pamumuhay.

Sa isang pagsasaliksik , ang pakikipanayam ay isang mabisang paraan din upang matuklasan ang makabagong kaalaman sa iba't ibang larangan tulad halimbawa sa sikolohiya, agrikultura, ekonomiya, agham-pampulitika at marami iba pa.

Sa pamamagitan ng pakikipanayam, naipababatid sa mga tao ang nais nilang malaman hinggil sa mga kaalaman na hindi pa nila lubos na nauunawaan o mga isyu na labis silang naguguluhan.

Ilan sa mga dapat matutunan sa pakikipanayam ay ang mga uri ng pakikipanayam, paksa, pamamaraan, hakbang na gagamitin kung ito ba ay personal o impormal at higit sa lahat ang layunin.