Pag-inom ng tubig, solusyon sa diet

dialog.gif (3207 bytes)

 wpe23.jpg (6693 bytes)

vocabulary.gif (2771 bytes)

Use the on-line dictionary for vocabulary words. 

 

Pag-inom ng tubig, solusyon sa diet

Ni Divina Gracia Lutrania

Part I
real.gif (626 bytes)

PAGOD ka na ba sa dami ng mga ipinapayong pampapayat, at tila wala ka namang oras na pwedeng ilaan sa pag-eehersisyo? Ngayon na ang panahon upang pansinin mo ang mga bagay na karaniwang matatagpuan sa iyong kapaligiran.

Nakababawas ng pagkagutom ang tubig. Ito ang ipinahayag ni Mara Vitolins, RD., P.H., isang propesor ng public health sciences (epidemiology) sa Wake Forest University Baptist Medical Center. Ayon sa kanya, mahirap ipaliwanag ang pagka-uhaw sa pagkagutom. Subukan daw na uminom ng tubig at maghintay ng 20 hanggang 30 minuto at obserbahan ang sarili kung gutom pa rin.

Part II
real.gif (626 bytes)

Nakababawas ng calories
Karamihan sa mga tao ay umiinom ng softdrinks, kape at iba pang inumin at talaga namang nakakalimutan at binabalewala na ang pag-inom ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit mas tumataas ang calorie intake.

Karamihan sa mga inumin ay mayroong caffeine. Ang caffeine ay nagsisilbing diuretic na siyang nagiging sanhi ng dehydration. Sa panahong nauuhaw ang isang tao, siya ay dehydrated na.

Mahalagang nutrient ang tubig at mahalaga ito sa pagkilos ng katawan. Tumutulong din ito upang mailabas ang dumi sa katawan ng tao. Ang tubig din ang nagdadala ng nutrisyon at nagpapa-ayos ng temperature ng katawan. Tumutulong din ito upang mabawasan ang fluid retention, at tumutulong maging normal ang pagdumi.

Part III
real.gif (626 bytes)

Sapat na tubig
Ayon kay Vitolins, isang paraan upang mabilang kung gaano karami ang tubig na dapat inumin at upang mabawasan ang timbang ay sa pamamagitan ng pagkuha ng timbang. Saka ito hatiin sa dalawa. Ang resulta ay siya ring bilang ng dapat mong inuming tubig kada araw. Kung may 100 pound ang isang babae, ang kailangan niyang inuming tubig ay 50 ounces kada araw. Umaabot ito ng 12 ounces na baso ng tubig o 3 bote na may 500 milliliters o 16.9 ounces.

Kung mas maraming uminom ang tao, mas nararanasan nila ang benepisyo ng tubig. "Ang pag-inom ng sapat na tubig ay hindi lang nararapat tuwing summer. Higit pa nga dapat kapag tag-ulan upang makaiwas sa sakit," dagdag ni Vitolins.

Marami ang pinapawisan tuwing tayo'y nag-eehersisyo o di kaya'y kung sadyang mainit ang panahon. Isa lamang ang tiyak: lahat ng tao ay nangangailangan ng tubig, kahit ano pa man ang panahon, mataba man o payat.

cultureNote.gif (2508 bytes)

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

dialogVar.gif (3207 bytes)

Pagsusulat:

Magsulat ng isang munting aklat tungkol sa mga benepisyo ng pag-inom ng tubig.   Gawin ang munting aklat na ito para sa mga bata sa mababang paaralan.