Nasyonalismo at Etnisidad

dialog.gif (3207 bytes)

 

vocabulary.gif (2771 bytes)

 

Nasyonalismo at Etnisidad

ni Pamela Constantino, PhD

Sinasabing pinapatay ng globalisasyon ang komunidad, nasyonalismo, relihiyon, espiritwal at etnisidad dahil kontra raw ito sa progreso. Ang ganitong paniniwala ay nagbibigay ng takot at hamon sa mga bansa at mga mamamayan nito kung kaya't lalo pang lumalakas ang nasyonalismo, relihiyon at pagsulong sa kultura at etnik na identidad. Maibibigay na halimbawa ang paglakas ng relihiyong Islam sa buong mundo sa kabila ng pagsulong sa sekularisasyon na isang tenet ng globalisasyon.

Nagkakaroon ng mga alternatibong musika sa mga bansa. Sa Pilipinas, naging matatag si Joey Ayala na igiit ang etnikong musika sa kanyang Bagong Lumad. Gayundin ang kontra Gapi ng UP at iba pang banda bilang tugon sa top 40 na musika sa radyo at telebisyon mula sa Amerika.

Sa kabila ng diaspora o migrasyon sa ibang bansa para manirahan at kumita, hinahanap at pinanatili pa rin ng Pinoy ang kanyang ugat sa pamamagitan ng mga kultural na programa sa Amerika, pagbabalikbayan, pagtatayo ng mga tindahang Pilipino sa ibang bansa na nagtitinda ng bagoong, patis, longganiza at panghalo sa sinigang, pagbubuo ng mga samahan ng mga Pilipino, pag-aaral ng Wikang Pilipino ng mga kabataang lumaki sa ibang bansa. Sa madaling salita, Pinoy pa rin. Koreano pa rin. Hapon pa rin sa kabila ng punk na buhok, at kasuotan at kakaibang pagkilos.

Ang ganitong tendensya ay sinasabing isang reaksyon sa mga diskriminasyon, kaguluhan, relasyong impersonal at indibidwalismong dala ng globalisasyon na nagbubunsod ng anomie at pakiramdam ng pagiging marginalized at alyenado.

Reaksyon din ito sa mga paghihirap ng mga bansang di-kanluran sa mga umiiral na pribatisyan, deregulasyon, import liberation na mga esensya ng ekonomik na globalisasyon.

Ito ang dahilan kung bakit dumadami ang mga nobela at kuwentong ipinapablis na tumatalakay sa mga katutubong kaugalian gaya ng Mystic Massuer ni V.S Naipaul, The Famished Road ni Ban Okri, Things Fall Apart ni Chinua Achebe at marami pang iba.Walang ibinigay na alternatibo ang globalisasyon sa pinapatay nitong mga tradisyon, relihiyon, espiritwalidad, komunidad at etnisidad.

Dulot ito ng paghahati sa mundo ng mayaman at mahirap, kaunlaran at di-kaunlaran, oriental at oksidental, North at South na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na sila'y kabilang o kaya'y di kabilang, labas o di kaya'y nasa loob bunga ng layuning mabuo ang isang global na mundo na umaayon sa disenyo ng kanluran.

cultureNote.gif (2508 bytes)

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

dialogVar.gif (3207 bytes)