Muling Pagkabuhay
Ibang klaseng Pasko

ni Arlyn Floro

NASAKSIHAN natin ang paghahanda sa Mahal na Araw-ang pagbili ng palaspas, pasyon, paglalakad na pasan-pasan ang krus, paglalatigo ng likod, paglalakad patungong Grotto, hindi pagkain ng karne at kung anu-ano pang sakripisyo at paghahain ng mga kakanin, paggawa ng langis na ayon sa mga matatanda ay mabisang ipangpahid sa may sakit at ngayon ay ang Pasko ng Pagkabuhay.

Kanya-kanyang tradisyon
May ilang probinsiya tulad sa Biga Catanduanes na kapag sumasapit ang Domingo de Ramos o Palm Sunday ay kanya-kanya na silang pagbili at pagbebenta ng mga gawa ng palaspas na ayon sa kanila ang pagbili nito ay proteksiyon sa mga espiritung ligaw na ang hatid ay kaguluhan sa mga naninirahan sa naturang bayan.

Ayon kay Noel Abuel, isang mamahayag, lumaki siya sa ganitong paniniwala. Aniya, bata pa lamang sila ay ikinukuwento na ng kanyang ama ang ginagawang paghahanda ng mga tagarito tuwing nalalapit ang Semana Santa dahil sa takot na sila ang sumunod na mabiktima ng mga espiritu ligaw.

Unang-una sa lahat ang Palaspas kinakilangan na ito ay benditado upang sa gayun ay hindi makalapit ang mga espirito sa bahay. Ang mga ito raw ay malakas kapag araw ng paghihirap ni Hesus Kristo.

Pasyon sa Probinsiya
Hindi siyempre makakalimutan ang mga nagpapasyon na sikat na sikat sa mga probinsiya. Noong mga nakaraang araw ay marami ang nagkaroon ng pabasa. Binubuo ito ng lima hanggang walong tao na kumakanta ng pabasa.

Naghahanda mga kakainin ng mga tao.

Magarbong handaan
Madalas na magarbo ang paghahanda sa araw ng Pasko ng Pagkabuhay. May mga prusisyon at kadalasang may salu-salo ang mga magkakapit-bahay.

Sa Kamaynilaan ay pangkaraniwan na ang pagsisimba sa Quiapo. Pumupunta rito ang mga deboto ng Nazareno na may pasan-pasan pa ring mga Krus. Nakasuot sila na kulay pula na katulad na katulad ng suot ng Poong Nazareno.

Marami rin ang pumupunta sa mga simbahan at may ilan naman na kontento na lang sa pagdarasal ng rosaryo sa kanilang mga tahanan. Marami pa ring matatanda ang naghahain ng mga kakanin sa kanilang altar.

Naglipana din ang mga nagbibilihan ng mga Santo kasabay ng pagpapabendisyon nila ng mga ito sa Pasko ng Pagkabuhay.

Maligayang Pasko ng Pagkabuhay sa lahat!