Mga Tradisyon sa Bagong Taon

dialog.gif (3207 bytes)

wpeA.jpg (18527 bytes)
galing sa librong Pasko ni  Alejandro at Chorengel 

vocabulary.gif (2771 bytes)

Use the on-line dictionary for vocabulary words. 

Mga Tradisyon sa Bagong Taon
ni Alfi C. Basconcillo

Part I
real.gif (626 bytes)

Bagong Taon na naman. Kay bilis talaga ng panahon. Kailan lang ay taon ng Bagong Milenyo ang ating inaabangan. Ngayon, iniwan na natin ito.

Iba't ibang paraan ang pagsalubong ng bawat tao sa bagong taon. Habang ang iba ay gumagawa ng plano tungo sa isang mas mabuti, matagumpay at makabuluhang buhay, ang iba naman ay sinasalubong ito sa pamamagitan ng walang humpay na pagsasaya. Ngunit ano nga ba ang New Year o Bagong Taon? Ano ba ang mga tradisyon na kaakibat ng pagpasok nito?

Kailan nagsimula
Ang New Year's Day o Bagong Taon ang pinakamatandang pista sa kasaysayan ng tao. Sa katunayan, ang pinagmulan nito ay matatalunton at maiuugat pa natin sa malayong taon ng lumang Babylon. Ito ay apatnapung daang taon na ang nakararaan. Ngunit alam ba ninyo na noong unang panahon, ang New Year's Day o ang Bagong Taon ay hindi isinisilebreyt sa buwan ng Enero?

Base sa kasaysayan, wala pa noong kalendaryo at ang New Year's Day ay ipinagdiriwang tuwing sumasapit ang tag-sibol o spring. Kung itutugma natin ito sa kalendaryo natin ngayon, katumbas ng panahong ito ang huling linggo ng Marso. Sa madaling salita, ang bagong taon ay ibinabase ng mga Romano sa kondisyong pang-agrikultura. Kadalasan, nagtatagal ang kanilang selebrasyon ng labing-isang araw.

Maraming dinaanang kasaysayan bago naitalaga na ang unang araw ng Enero o January 1 ay taguriang New Year's Day.

Part II
real.gif (626 bytes)

Silip sa Iba't Ibang Kultura
China:  Ang mga Chinese ay naniniwalang ang pagpapaputok sa tuwing sasapit ang bagong taon ay pagtataboy sa mga masasamang espiritu sa paligid.

Ancient Babylon:  Dito nagsimula ang paniniwala sa paggawa ng tinatawag nating New Year's resolutions. Ang pinakapopular sa kanilang resolusyon ay ang pagsasauli sa kanilang mga hiniram na gamit pagsasaka sa kanilang mga nahiraman.

Germany:  Ang mga Aleman ay naniniwalang ang pagsapit ng bagong taon ay panahon ng mabisang orakulo.

Italy:  Sikat sa hapag-kainan ng mga Italyano ang mga pagkaing kagaya ng bread, raisin, turkey, chicken, rabbit at kahit anong pasta lalo na ang spaghetti.

Scotland:  Dahil ipinagbabawal sa parteng ito ng mga Puritans ang pagdiriwang ng Christmas, lahat ng mga tradisyon ay ginagawa tuwing sasapit ang Bagong Taon. Ang selebrasyon nila ay tinawag na Hogmanay. Ito ay galing sa salitang Griyego na Hagmena, nangangahulugang Holy Moon.

Venezuela:  Kagaya rin sa ibang bansa, ang mga tao rito ay naghahanda ng mga pagkain at mga inumin na pagsasaluhan. Ngunit maliban rito, naging tradisyon na nila ang paglalagay ng labindalawang ubas sa kanilang inuming alak, at pagsapit ng unang oras ng bagong taon ay isa-isa nila itong kakainin.

Canada:  Ang Bagong Taon ay nangangahulugan ng pagbibigay-regalo sa parteng ito ng mundo.

Part III
real.gif (626 bytes)

New Year Istilong Pinoy
Ang mga Pilipino ay ipinagdiriwang ang Bagong Taon sa pamamagitan ng paghahanda ng maraming pagkain na pagsasaluhan ng buong mag-anak. Ang tawag sa salu-salong ito ay media noche.

Pangkaraniwan na ang pag-iingay sa anumang klase ng paraan at pagpapaputok ng mga iba't ibang klase ng firecrackers pagsapit ng alas-dose. Hindi alintana ang panganib na nakaabang sa bawat sindi ng rebentador at iba pang klase ng paputok. Isa pa sa pinaka-kilalang tradisyon pagsapit ng Bagong Taon ang paggawa ng New Year's resolutions.

Hindi katulad sa Ancient Babylon, kadalasan na resolusyon ng Pinoy ay may kaugnayan sa kanyang sarili at pang-araw araw na buhay. Nangunguna na rito ang pagbabago ng pangit na asal tungo sa mas mabuting pag-uugali. Ilan din sa mga resolusyon na ito ay ang pag-iwas sa mga bisyo, pakikipagkapwa-tao ng mga taong nakakalimot na hindi lang sila ang taong nabubuhay sa mundo at pag-aalaga sa pangangatawan para naman sa mga workaholics. Ilan lamang sa mga nakagisnan na natin tradisyon na nakakabit na sa atin ay ang pagbabayad sa pagkakautang, pagsasauli ng mga hiram na gamit at pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin bago magpalit ang taon. Sabi ng matatanda, kapag hindi ito ginawa ay mabigat ang magiging buhay sa susunod na taon.

Part IV
real.gif (626 bytes)

At Iba Pang Tradisyon
Bukod pa sa mga nabanggit na natin, marami pang ibang mga kasabihan na madalas pinaniniwalaan at mga gawi na nakasanayan na bago pa man pumasok o sa mismong unang araw ng Bagong Taon. Ilan sa mga ito ay:

bulletPaglalagay ng pera sa bulsa para raw laging may laman ito buong taon.
bulletPagbabayad sa lahat ng pagkakautang bago pumasok ang Bagong Taon.
bulletPag-iingay sa pamamagitan ng pagpapaputok, pagbubusina, pagpapatunog ng kampana para maitaboy ang mga masasamang espiritu.
bulletPagbubukas sa lahat ng bintana sa pagsapit ng ika-alas dose sa unang araw ng taon upang itaboy ang malas at pumasok ang suwerte.
bulletPaghahain ng mga bilugang prutas at iba pang bilugang pagkain sa mesa para suwertehin ang lahat ng miyembro ng pamilya sa buong taon.
bulletPagkain ng labindalawang ubas pagsapit ng ika-alas dose para suwertehin sa buong taon.

There you have it!
Ang mga tradisyong nabanggit ay bahagi na ng kulturang Pinoy. Minana man natin sa Western, Eastern, Asian o mga katutubong ninuno natin, hindi na maisasantabi ang mga ito. Tutol man ang kalooban natin sa pagsunod at mahirap man paniwalaan na may kaakibat na malas ang hindi pagsunod, wala naman sigurong masama kung subukan nating gawin ang mga nakagisnan na nating tradisyon. After all, kung iisiping mabuti, hindi naman talaga mahirap gawin ang mga ito. Sa katunayan pa nga, nakakatuwa ang karamihan sa mga tradisyon at paniniwalang ito.

cultureNote.gif (2508 bytes)

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

dialogVar.gif (3207 bytes)