Maling napasukan

Hindi malilimutan ni Marilou Domingo ang kanyang karanasan. Minsan ay tumawag ang kanyang kaibigan na si Lyn dahil nabasa nito sa isang pahayagan na kailangan sa isang kompanya ng 100 office personnel.

Kinabukasan kanila itong pinuntahan dala-dala ang kanilang resume. Nagbihis sila ng maayos para lang maging katanggap-tanggap ang hitsura nila sa kanilang interview. Nagulat sila dahil sa napakahaba ng pila.

Nagdalawang-isip sila at nagtanung-tanong para malaman kung bakit sobrang dami ng nag-aaply.

Iyon pala, marami sa mga nag-aaply ay mga nasa college level pa lamang. Medyo natuwa ang dalawa noong marinig nila na ang iba sa nag-aaply ay hindi pa nakatapos ng highschool. Pero nanlumo naman sila nang malaman na ang kailangan daw ng kompanyang bagong tayo ay ang masisipag na tao. Hindi raw importante sa kanila kung nakatapos ang isang tao o hindi. Ang mahalaga raw ay may kakayahan ang mga ito sa kanilang ipagagawa.

Sinala mabuti ng nag-iinterview ang mga aplikante hanggang sa kahuli-hulihan ay nandoon ang dalawa. Ang tuwa sa kanilang pisngi ay napalitan ng pagkadismaya dahil sila pala ay pagbebentahin lamang ng "water purifier".

Ngunit sinubukan pa rin nila ito kapalit ng magagandang pangako ng kompanya. Nakaramdam nga lamang ng pagkaawa sa sarli si Lyn dahil sa isa sa kanyang naka-usap ay suma cum laude sa isang paaralan sa Samar at siya ay nakapagtapos ng Physical Theraphy, tapos ang kinabaksakan lang pala ay pagtitinda ng water purifier.

Hay, mahirap talaga. Kapag hindi ukol ay hindi bubukol.