Earthday, ang kahalagahan nito sa kalusugan
MALAYANG ISIP
ni Edwin P. Santiago

Ipinagdiwang natin kamakailan ang Earth Day at tinampukan ang araw ng iba't ibang rallies, concerts at mga pagtatalumpati tungkol sa pagmamahal ng tao sa kalikasan at sa mundo. Kung sinu-sinong politiko, mangangaral sa iba't ibang panig ng daigdig ang nagpugay at nagbabala sa nagyayari sa mundo at sa sangkatauhan. Ano nga ba ang nangyayari sa sangkatauhan at sa kanyang kalusugan? May silbi ba ang mga talumpati, concerts at mga payak na rallies upang mapag-ibayo ang pangangalaga ng tao sa mundong kanyang ginagalawan? Patuloy ang paglaganap ng SARS at iba pang mga nakamamatay na sakit na nanggaling sa mga virus at bacteria.

Naging mailap sa tao ang katugunan na masugpo ang SARS na pinaghihinalaang galing sa mga ipis, na pinaghihinalaang nag-ugat sa maduming paligid at sa mga miserableng pamayanan. Patuloy pa rin naman ang paglikha ng tao ng mga weapons of mass destruction na katulad ng chemicals, biological at nuclear weapon.

At patuloy pa rin ang mga walang kabuluhang giyera at labanan sa iba't ibang panig ng mundo na walang patumanggang sumisira sa kalikasan. Padami ng padami ang mga sasakyan na nagbubuga ng nakamamatay na usok at patuloy rin ang pagmimina ng langis na gamit para rito na madalas namang itinatapon sa karagatan.

Walang habas ang pagsusunog ng mga gatong para sa mga pabrika na nagbubuga ng nakalalasong usok sa himpapawid. Walang habas ang pagtrotroso at pagmimina ng mga mineral sa mga virgin forest covers ng mundo. Patuloy ang pagkawala ng mga water sheds at mga bukal ng sariwang tubig. Patuloy ang pagbabaon ng mga basura sa lupa na nagsisilbing lason sa daluyan ng tubig na inumin ng tao.

Puro salita, panay pakitang madla ang ating ginagawa. Totoo nga bang nauunawaan natin ang kahalagahan ng pagkalinga sa mundo at kalikasan sa ating kalusugan? Ang mundo ay parang walking time bomb, hindi pa natin nararamdaman ang irreversible na impact ng ating mga pagsaula sa kalikasan.

At sinisiguro ko na hindi maglilipat siglo ay mawawalang parang bula sa mundo ang tao dahil sa kanyang kapalaluan, kasakiman at pagwawalang bahala sa mundong kanyang ginagalawan. Mabuti na rin siguro upang makalikhang muli ang Diyos ng mas masunurin at makataong tao upang tumira sa napakagandang planetang ang pangalan ay Earth! Happy Earth Day?