Pagbulong, Nakapagpapahaba ng Buhay

dialog.gif (3207 bytes)

wpe1E.jpg (4333 bytes)

vocabulary.gif (2771 bytes)

Use the on-line dictionary for vocabulary words. 

 

Pagbulong, nakapagpapahaba ng buhay

ni Arlyn Floro
real.gif (626 bytes)

Turkmenistan-Nakilala ang bayan ng Irkhotsk dahil sa pagiging mahaba ng buhay ng mga tagarito, hindi dahil sila'y may anting-anting kundi dahil sa pagkikipag-usap nang pabulong.

Sinasabing kahit pa ang usapan ay nauwi sa away kailangan pa rin maging pabulong, dahil napakalaking kasalanan sa kanila ang magsalita nang malakas.

Sa isang panayam kay Nina Nikolayed isa sa naging alkalde ng naturang bayan, wala ni isa sa kanila ang nagtataas ng boses, mariin niyang tinutulan ang pagsasalita, pakikipag-usap nang malakas dahil sa paniniwalang ito ay sikreto ng kanilang mga ninuno sa pagkakaroon ng mahabang buhay.

Noong siya ay nasa tungkulin pa, ipinatupad niya ang pagbaba ng decibel levels para sa mga busina ng iba't ibang uri ng sasakyan maging ng kampana ng simbahan, school bells at higit sa lahat ang pagpapatutog ng radyo at panonood ng TV ay kailangang mahina rin.

cultureNote.gif (2508 bytes)

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

dialogVar.gif (3207 bytes)