Kahulugan sa paggamit ng panyo

dialog.gif (3207 bytes)

vocabulary.gif (2771 bytes)

Use the on-line dictionary for vocabulary words. 

Kahulugan sa paggamit ng panyo

DOON PO SA NAYON ni Sen.Juan M. Flavier
Pilipino STAR Ngayon 04/08/2003

real.gif (626 bytes)

MARAMI pa akong natutuhan sa nayon at kabilang dito ang kahulugan sa paggamit ng panyo.

Narito at basahin ninyo.

• Ihaplos ang panyo sa labi
– gusto kong makipagsulatan.

• Ihaplos sa mata
– ako ay nalulungkot.

• Ihaplos sa kaliwang kamay
– Kinapupootan kita.

• Ihaplos sa mukha
– gusto kong makipagkaibigan.

• Ihaplos sa dalawang pisngi
– iniibig kita.

• Ihaplos sa kaliwang pisngi
– hindi

Ihaplos sa kanang pisngi – oo

• Ihaplos ang panyo sa balikat
– sundan mo ako sa aking paroroonan.

• Ihaplos sa dalawang mata
– wala kang kaawa-awa sa akin.

• Itupi ang panyo
– gusto kong makipag-usap sa iyo.

• Pilipitin mo ang panyo sa pamamagitan ng dalawang kamay
– pawalang halaga sa isang bagay.

• Pilipitin sa kaliwang kamay
– ayaw kong makialam sa iyo.

• Pilipitin sa kanang kamay
– mayroon akong ibang napupusuan.

• Ibuhol sa hintuturo
– mayroon na akong kasintahan.

• Ibuhol sa palasingsingan
– ako ay mayroon ng asawa

cultureNote.gif (2508 bytes)

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

dialogVar.gif (3207 bytes)