Isneg ng Apayao, puwedeng maraming asawa

dialog.gif (3207 bytes)
wpe55.jpg (6926 bytes)
galing sa http://www.ntm.org.ph/jonathan_bamford/albums/village_10-02/index.htm

vocabulary.gif (2771 bytes)

Use the on-line dictionary for vocabulary words. 

Isneg ng Apayao, puwedeng maraming asawa
Source:  KabayanOnline

Part I
real.gif (626 bytes)

Higit sa isa ang asawa ng mga grupo ng Isneg sa hilagang bahagi ng Cordillera, ngunit hindi sila mga Muslim.

Sa kultura ng tribo ng mga Isneg sa probinsya ng Apayao, pinapayagan ang pag-aasawa ng higit sa isa hangga't kayang buhayin ng lalaki ang kanyang mga pamilya. May isa pang kondisyon: kailangang tang-gapin ng unang asawa ang ikalawang asawa at kailangan ding tanggapin ng una at ika-lawang asawa sa pamilya ang ikatlong asawa. Subalit sa panahon ngayon, lalo na sa mga edukadong Isneg, sinasanay na nila ang sarili na maging monogamous o mag-asawa na lamang ng iisa.

Sa nakasanayang tradisyon, ang lalaki ay maninirahan sa iisang bubong kasama ang mga asawa nito at ang mga babae ay maki-kisama sa pagpapanatili ng isang malaking pamilya. Binabago ang kaayusan ng bahay bilang tanda ng pagtanggap sa karagdagang asawa at pamilya. Ang unang asawa ay tinatawag na "atawa," ang ikalawang asawa ay "mangadua" at ang ikatlo ay tinatawag na "mangatlo."

Part II
real.gif (626 bytes)

Kung ang muslim ay may "dowry" o "tadug" na ibibigay sa magulang o kamag-anak ng magiging asawa, sa Isneg naman ay chinese jars o "gusi" ang ibinibigay bilang dowry at ang pinakamahal na dowry ay ang "durduri," ang pinakamalaking chinese antik jar. Kasama ng jars ang heirloom beads. Ang iba pang klase ng dowry ay ang pagbibigay ng ricefield, orchard at bahay.

Ang proseso ng pag-aasawa o "manga-tawa" ay kabilang ang pagha-handog ng ari-arian, lugar at araw ng kasal at ang pagkakatay ng hayop. Ito ay hahantong sa tinatawag na "tugot" kung saan ang kamag-anak ng babae ay tatanggapin ang mga dowry.

Habang ang mga lalaki ay pinapayagang mag-asawa nang higit sa isa, ang babae ay kailangang single o kaya ay balo. Hindi pinapayagan sa kulturang Isneg ang pag-aasawa sa babaeng iniwan ng dating asawa.

Walang limitasyon ang pag-aasawa hanggat kayang bumuhay ng lalaki.

Ayon kay attorney Richard Zarate, kung ang miyembro ng Isneg ay ang pagkakaroon ng higit isang asawa sila ay pahihintulutan dahil ito ay nakasad sa Indigeneous People's Right Act na kinikilala bilang cultural marriage practices.

cultureNote.gif (2508 bytes)

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

dialogVar.gif (3207 bytes)