Ipaglaban ang kapayapaan

dialog.gif (3207 bytes)

vocabulary.gif (2771 bytes)

Ipaglaban ang kapayapaan


ANAK: Itay, kayo po ba ay pro-war o anti-war?

Ama: Bakit mo naitanong 'yan, Peewee?

Anak: Medyo naguguluhan ako dahil sa iba-ibang opinyon na nababasa ko sa mga pahayagan. Malaki po ang tiwala ko sa inyong opinyon at ito ang aking bibigyan ng pagpapahalaga.

Ama: Salamat naman, anak, sa iyong pagpapahalaga sa aking judgment. Buweno, ang lahat ng tao ay kapayapaan ang hangad. Ngunit kung minsan ay dapat ipaglaban natin ito bago natin makamit.

Anak: Ano po ang inyong ibig sabihin?

Ama: Tulad na lamang noong Japanese occupation. Ang mga Pilipino ay nagkaisang lumaban sa mga Hapones at sa tulong ng mga Amerikano ay nakamit natin ang kapayapaan.

Anak: Kung ganoon po ay may panahon na dapat ipaglaban natin ang kapayapaan upang ito ay ating makamit?

Ama: Tulad ng ginawa ni President George W. Bush sa kanyang digmaan kontra kay Saddam Hussein. Ang ipinaglalaban niya ay ang kapayapaan ng buong mundo at hindi lamang ang kapayapaan ng Amerika.

Anak: Ito po ang hindi naiintindihan ng karamihan kaya sila ay anti-war.

Ama: Hindi na ba nila naitanong sa kanilang mga sarili kung sinong tao na nasa wastong pag-iisip ang gusto ng giyera? Ang lahat ng giyera ay nagdudulot lamang ng kamatayan at paghihirap.

Anak: Hindi naman siguro gusto ni President Bush na maghirap at magkamatayan ang mga Amerikano.

Ama: Si President Bush ay napilitan lamang kalabanin si Saddam dahil sa weapons of mass destruction nito.

Anak: Ito ay nagamit na niya noong araw sa kanyang mga kalaban at ito ang nagpapatunay na talagang mayroon siya ng weapons na ito.

Ama: Ang kini-claim ni Saddam Hussein ay itong weapons na ito ay sinira o itinapon na niya ngunit wala siyang mga katibayan na maipakita bilang patotoo. Anak: Iyan po yata ang malaking pangamba ni President Bush. Baka ibigay ni Saddam Hussein ito sa mga terorista upang magkalat ng lagim at kamatayan sa mundo.

Ama: May kasabihan nga na, "Better safe than sorry."

Anak: Kapag ang mga bansang kumakalaban kay President Bush tulad ng France, Germany at China ang tinamaan ng mga chemical at biological weapons na gamit ng mga terorista galing kay Saddam Hussein, ay tunay silang magsisising alipin.

Ama: Ang mga tao o mga bansa na nakatayo lang sa tabi at nanonood habang may giyera ay parang pumapanig kay Saddam Hussein sa kanilang pagsasawalang-kibo o kawalan ng aksyon. Sila ay nakiki-ride on lang nang libre.

Anak: Ang mga Amerikano ay marunong ding magtanda kung sino ang tumulong sa kanila at kung sino ang mga walang ginawa. Sila ay babalikan ng Amerika sa pamamagitan ng financial assistance at economic sanctions.

Ama: Ang maipapayo ko lang sa mga anti-war proponent ay huwag kayong dakdak nang dakdak. Gumawa kayo ng something constructive. Ang mga taong maiingay ay kadalasang mga taong walang magawang mabuti. Magdasal na lang kayo at baka pagpalain pa kayo ng Diyos.

cultureNote.gif (2508 bytes)

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

dialogVar.gif (3207 bytes)