Indak

dialog.gif (3207 bytes)

bangaprincess.jpg (24600 bytes)

vocabulary.gif (2771 bytes)

Use the on-line dictionary for vocabulary words. 

Indak-Pinoy

ni Luis Marasigan

Part I
real.gif (626 bytes)

Nagdala ng isang bagong impluwensiya sa pamumuhay ng mga Pilipino ang pagdating ng mga Kastila noong ika-16 na siglo. Ang karamihan sa mga Pilipino ay naging mga Katolikong Romano. Lumaganap ang mga ideyang kultural na galing sa Europa at ang mga Pilipino ay ibinagay at iniugma ang mga ito upang matugunan ang mga lokal na kondisyon.

Isa sa malaking pamana sa bansa ay  ang mga sayaw. Naabot ng mga sayaw na ito ang kaitaasan ng katanyagan, lalo na para sa mga Pilipinong mahilig makipagtagisan ng talento at kakayahan.

Grupo ng Maria Clara

spanis16.jpg (27471 bytes)

Ganito tinawag ang sayaw na ito sa karangalan ng maalamat na Maria Clara. Nananatili kasing isang sagisag ng mga birtud at kadakilaan ng mga Pilipina si Maria Clara. Nakikita sa mga sayaw na ito ang napakalakas na impluwensiya ng Kastila, ngunit gayon pa man, ay naging Pilipino ito dahil sa kapansin-pansing paggamit ng mga kastanyetas na yari sa kawayan at ng abanico, o pamaypay ng Asya. Karaniwang kasuotan sa mga sayaw na ito ang pormal na damit na Maria Clara at ang Barong Tagalog, isang kamisadentrong burdado na may mahabang manggas at yari sa himaymay na pinya.

Part II
real.gif (626 bytes)

Alcamfor (ahl-kahm-fohr)

Mula sa Leyte ang sayaw na ito ng magkatambal na pinangungunahan ng babaeng may hawak na panyo. Pinabango ito ng langis ng camphor, isang esensiya na ipinalalagay na nakakaakit sa pag-ibig.

Andaluz (ahn-dah-loohs)

Kilala ang sayaw na ito bilang Paseo de Iloilo, dahil sa lalawigang pinanggalingan. Ito ang isa sa pinakamahirap na sayaw na panliligaw at kakirihan ng panahon noong panahon ng Kastila. Naglalabanan ang mga maginoo upang makamit ang puso ng dalaga, sa pamamagitan ng pagpapakita ng halimbawa ng katapangan, magandang bikas at pagtitiwala sa sarili.

Aray (ah-rahy)

Isang sayaw na ang mga salita ay kinakanta sa "Chabacano-ermitense," isang wika na may halong Kastila na ginamit lamang sa purok ng Ermita bago sumapit ang siglo ngunit ngayo'y hindi na ginagamit. Ang sayaw mismo ay makiri na nangangailangan ng may magandang kilos na paggamit ng panuelo, o balabal, at mga tamburin. Aray ay ang salitang binibigkas kapag ang isang tao'y nasaktan.

Part III
real.gif (626 bytes)

Balse (bahl-seh)
abarur25.jpg (21074 bytes)
Ang salitang Balse ay kinuha mula sa salitang Kastilang "valse" (waltz). Ang sayaw na ito'y naging sikat sa Marikina sa lalawigan ng Rizal noong panahon ng mga Kastila. Ang Balse ay sinasayaw pagkatapos ang lutrina (isang prusisyong pangrelihiyon), at ang musikang sumasaliw sa mga mananayaw ay tunutugtog ng musikong bungbong (mga musikerong gumagamit ng mga instrumentong yari sa kawayan).

Cariņosa (kah-reehn-yoh-sah)

Ang makiring sayaw na ito'y kilala sa buong Pilipinas. Ang ibig sabihin ng salitang cariņosa ay masintahin, mapagmahal o magiliw. Ang mga mananayaw, may isang pamaypay o isang panyo, ay magsisimulang kumilos na animo'y nagtataguan at iba pang makikiring kilos na nagpapahayag ng mapagmahal na mga damdamin sa isa't isa. Maraming bersiyon ang sayaw na ito, subalit ang mga galaw ng taguan ay para sa lahat ng sayaw.

cultureNote.gif (2508 bytes)

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

dialogVar.gif (3207 bytes)